Ценовник

Претрага сајта

Оглашене акције су намењене само за чланове ПСД Копаоник као и за чланове:

 • Планинарског Савеза Србије,
 • Планинарског Савеза Београда,
 • Оријентиринг Савеза Србије,
 • Оријентиринг Савеза Београда

 

ZATVORI

Водич: Одбор за дом
Место одржавања: Копаоник

ПРЕГЛЕД СМЕНА СА ДОМАЋИНИМА СМЕНА ЗА ЗИМСКУ СЕЗОНУ 2021/2022 ГОДИНУ

Редни

број

смене

Смене у сезони

2021/2022

Број дана у смени

Домаћини смена у СПД-у   у сезони 2021/2022 године

Контакт за информације и резервације

Сезона 2021/2022

Телефон                   Е – mail

1

2

3

4

 

1.

12.12. - 19.12.2021.

7

Без одређеног домаћина

0658626062     stevansegrt@live.com

2.

19.12. - 26.12.2021.

7

Без одређеног домаћина

0658626062     stevansegrt@live.com

3.

26.12. - 29.12.2021.

29.12.2021.-2.1.2022.

3

4

Зоран Смиљковић

Славиша Петровић

0656446315     zoran.smiljkovic@yandex.ru

0641552607     slpetrovic234@gmail.com

4.

02.01. - 09.01.2022.

7

Млађан Јанковић

0603164947     mladjan.jankovic3@gmail.com

5.

09.01. - 16.01.2022.

7

Душко Поповић

0606845171   dusko.popovic060@gmail.com

6.

16.01. - 23.01.2022.

7

Бојана Марјановић

0603115833     bojanamijeime@gmail.com

7.

23.01. - 30.01.2022.

7

Милан Самарџија

0641122982   planinar.milan@gmail.com

8.

30.01. - 06.02.2022.

7

Зоран Илић

0605588646     novatridelfina.iz@gmail.com

9.

06.02. - 13.02.2022.

7

Стеван Шегрт

0658626062     stevansegrt@live.com

10.

13.02. - 20.02.2022.

7

Владимир Миловановић

0649340240     vladamilovanovicsd@gmail.com

11.

20.02. - 27.02.2022.

7

Боро Пишчевић

0602520206     boropiscevic@gmail.com

12.

27.02. - 06.03.2022.

7

Зоран Голубовић

0648447649   goluboviczoki@gmail.com

13.

06.03. - 13.03.2022.

7

Сања Јаковљевић

0600760085   sanjakrst@yahoo.com

14.

13.03. - 20.03.2022.

7

Боро Пишчевић

0602520206     boropiscevic@gmail.com

15.

20.03. - 27.03.2022.

7

Без одређеног домаћина

0658626062   stevansegrt@live.com

16.

27.03. - 03.04.2022.

7

Без одређеног домаћина

0658626062   stevansegrt@live.com

Извод из одлуке УО ПСД ''Копаоник''  број: 23-1 од 30.09.2021.године

На основу члана 39. Статута Планинарско-скијашког друштва „Копаоник“ Београд ( у даљем тексту Друштво), у циљу одређивања цена смештаја у СПД ''Копаоник'' за наредну зимску сезону, Управни одбор Друштва на 16. редовној и 4. електронској седници, одржаној од 19. до 30.09.2021. године, доноси:

О Д Л У К У

 1. Да дневне цене смештаја у Скијашко-планинарском дому „Копаоник“ на Копаонику, (у даљем тексту Дом), у периоду зимске сезоне, од 12.12.2021. до 03.04.2022. године, износе:

           Врста собе

Временски период

Мањекреветне собе са мокрим чвором

Шестокреветна соба са мокрим чвором

Вишекреветне собе за заједничким мокрим чвором

Помоћни лежајеви                               (горњи у соби 10 и у другим собама)

НАПОМЕНА

1

2

3

4

5

6

12.12.–19.12.2021.          (1. смена)

600,00

550,00

460,00

230,00

 

19.12.–26.12.2021.         (2. смена)

880,00

820,00

570,00

290,00

 

26.12.2021.-29.12.2021. (3. смена)

880,00

820,00

570,00

290,00

3.смена:3 дана

29.12.2021.-02.01.2022. Дочек НГ

1.000,00

940,00

690,00

340,00

3.смена:4 дана

02.01.–23.01.2022.(4., 5. и 6.смена)

1.000,00

940,00

690,00

340,00

 

23.01.–13.02.2022.(7., 8. и 9.смена)

900.00

840,00

600,00

320,00

 

13.02.–20.02.2022.         (10.смена)

1.000,00

940,00

690,00

340,00

 

20.02.– 13.03.2022.  (11.-13.смена)

880,00

820,00

570,00

290,00

 

13.03.– 03.04.2022. (14.-16. смена)

760.00

700,00

460,00

230,00

 

Напомена:

 • Услугу смештаја у Скијашко-планинарском дому „Копаоник“ на Копаонику, у даљем тексту СПД, могу користити само чланови Друштва, Планинарског, Скијашког и Оријентиринг савеза Србије.
 • Чланство се доказује легитимацијом Друштва или савеза коју чланови морају обавезно имати код себе приликом боравка у СПД-у. Ако, за време боравка у СПД-у, члан нема своју легитимацију код себе, мора се поново учланити.
 • У Скијашко-планинарском дому „Копаоник“ на Копаонику примењују се прописане мере ради безбедности и заштите здравља корисника Дома.
 • За децу старију од 7 година примењују се цене наведене у табели.
 • У цене није урачуната цена уласка у Национални парк, а наплаћује се на рампама и по ценама које је прописао ЈП "Национални парк Копаоник”.
 1. У цену аранжмана није урачуната боравишна такса која по дану боравка износи:
 2. Скијашка секција Друштва, на захтев чланова смене може организовати обуку у скијању, по цени од 500,00 динара, по учеснику за 6 (шест) дана обуке. Обука траје 3 часа дневно, а организује се за најмање 7 (седам) полазника.
 3. На захтев чланова смене, домаћин (вођа) смене може организовати превоз.
 4. У цену аранжмана није урачуната боравишна такса која по дану боравка износи:
 5. Цена

  Деца до 7   година

  Деца од 7 до   15 година

  Старији од 15   година

  Не плаћају

  50% = 60,00   динара

  120,00 динара

 6. Деца:

   - до 3 године старости, ако спавају у лежају са родитељом, не плаћају смештај,

   - до 3 године старости, ако кристе засебан лежај, плаћају 70% од редовне цене смештаја у тој соби,

   - за децу преко 3 године старости обавезно се наплаћује засебан лежај и за исти плаћају пуну цену смештаја у тој соби.

Исхрана је организована ангажовањем закупца дела дома.

У зимском периоду обавезна је целодневна исхрана, коју чине доручак, ручак и ужина. Време обедовања, начин и време издавања ужине, са закупцем, регулише домаћин смене.

Цене оброка, у зимском периоду дате су у табели:

Оброци

Цена свих оброка

Доручак

Ручак

Ужина

Цена (у еврима)

12,5

5,5

5,5

1,5

За децу до навршене 3 године старости, храну, са закупцем, регулишу родитељи или пратилац. Наплата хране за децу старости од навршене 3. до навршене 7. године врши се у износу 50% од цена прописаних у овој тачки.

 1. Резервација и начин плаћања:

   Резервација подразумева уплату аконтације, најмање, у износу 25% од укупне цене аранжмана (смештај и храна).

   Плаћање се може вршити у више рата до поласка на Копаоник.

   Уплата целокупног износа за смештај, у зимском периоду, за седмодневни боравак у СПД-у, најмање 30 дана пре почетка    смене, доноси попуст од 10%.

   При отказивању резервације Друштво, од уплаћеног износа за резервацију, задржава законом предвиђени износ средстава.

         Корисник услуга СПД-а у зимском периоду, у писаној форми, даје сагласност којом прихвата примену прописаних мера безбедности и заштите здравља корисника СПД-а. За малолетна лица сагласност даје родитељ или пратилац а за ученике лице које је ученике довело у СПД.

 1. Друштво задржава право корекције цена.
 2. Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се у наведеној зимској сезони или до опозива.

                                                                                                                                      Председник ПСД''Копаоник''

                                                                                                                                               Миодраг Вујановић