Ценовник

Претрага сајта

Оглашене акције су намењене само за чланове ПСД Копаоник као и за чланове:

 • Планинарског Савеза Србије,
 • Планинарског Савеза Београда,
 • Оријентиринг Савеза Србије,
 • Оријентиринг Савеза Београда

 

ZATVORI

Водич: Одбор за дом
Место одржавања: Копаоник

КАЛЕНДАР СМЕНА ЗИМОВАЊА СА ЦЕНОВНИКОМ БОРАВКА И ИСХРАНЕ У СПД ''КОПАОНИК'' У СЕЗОНИ 2022/23 

 

Редни

број

смене

Календар смене у сезони

2022/2023

Број дана у смени

Домаћини смена у СПД-у   у сезони 2022/2023 године

Контакт за информације и резервације

Сезона 2022/2023

Телефон                   Е – mail

1

2

3

4

1.

11.12. - 18.12.2022.

7

Без одређеног домаћина

0658626062     stevansegrt@live.com

2.

18.12. - 25.12.2022.

7

Без одређеног домаћина

0658626062     stevansegrt@live.com

3.

25.12. - 30.12.2022.

30.12.2022.-3.1.2023.

5

4

ЗоранСмиљковић

Славиша  Петровић

0656446315 zoran.smiljkovic@yandex.ru

0641552607     slpetrovic234@gmail.com

4.

03.01. - 08.01.2023.

5

Млађан Јанковић

0603164947     mladjan.jankovic3@gmail.com

5.

08.01. - 15.01.2023.

7

Душко Поповић

0606845171     dusko.popovic060@gmail.com

6.

15.01. - 22.01.2023.

7

Бојана Марјановић

0603115833     bojanamijeime@gmail.com

7.

22.01. - 29.01.2023.

7

Милан Самарџија

0641122982     planinar.milan@gmail.com

8.

29.01. - 05.02.2023.

7

Зоран Илић

0605588646     novatridelfina.iz@gmail.com

9.

05.02. - 12.02.2023.

7

Стеван Шегрт

0658626062   stevansegrt@live.com

10.

12.02. - 19.02.2023.

7

Владимир Миловановић

0649340240     vladamilovanovicsd@gmail.com

11.

19.02. - 26.02.2023.

7

Боро Пишчевић

0602520206     boropiscevic@gmail.com

12.

26.02. - 05.03.2023.

7

Бранко Почуча

0606101212   arman2doo@gmail.com

13.

05.03. - 12.03.2023.

7

Сања Јаковљевић

0600760085     sanjakrst@yahoo.com

14.

12.03. - 19.03.2023.

7

Боро Пишчевић

 0602520206     boropiscevic@gmail.com

15.

19.03. - 26.03.2023.

7

Миодраг Вујановић

0641428602   vumi@beotel.rs

16.

26.03. - 02.04.2023.

7

Јован Ђокић

0642851572   jovandj.vodic@gmail.com    

 

Број:   48-1 од   21.10.2022. године

На основу члана 42. Статута Планинарско-скијашког друштва „Копаоник“ Београд ( у даљем тексту Друштво), у циљу одређивања цена смештаја у дому на Копаонику у току зимске сезоне 2022/2023 године, Управни одбор Друштва на електронској седници одржаној 18-19.10. 2022. године, д о н о с и:

О Д Л У К У

 1. Да дневне цене смештаја у Скијашко-планинарском дому „Копаоник“ на Копаонику, (у даљем тексту СПД), у периоду зимске сезоне 2022/2023 године, од 11.2022. године до 02.04.2023. године, износе:

                 Врста собе

          Временски период

Мање креветне собе са мокрим чвором

Шестокреветна соба са мокрим чвором

Више креветне собе без мокрог  чвора

Помоћни лежајеви (горњи у соби 10 и у другим собама)

   НАПОМЕНА

1

2

3

4

5

6

11. - 18.12.2022.      (1. смена)

750,00

700,00

600,00

400,00

 

 18. - 25.12.2022.      (2. смена)

1.100,00

1.000,00

700,00

500,00

 

 25. - 30.12.2022. (3. смена)

1.100,00

1.000,00

700,00

500,00

3.смена=5 дана

 30.12.2022.-03.01.2023. дочек НГ

1.200,00

1.100,00

850,00

550,00

3.смена=4 дана

 03. - 22.01.2023. (4, 5. и 6.смена)

1.200,00

1.100,00

850,00

550,00

4.смена=5 дана

 22.01 - 12.02.2023.(7, 8. и 9.смена)

1.100.00

1.000,00

800,00

550,00

 

 12. - 19.02.2023.      (10.смена)

1.200,00

1.100,00

850,00

550,00

 

 19.02. - 12.03.2023. (11.-13.смена)

1.100,00

1.000,00

700,00

500,00

 

 12.03.– 02.04.2023. (14.-16. смена)

950.00

850,00

600,00

450,00

 

Напомена:

 • Услугу смештаја у Скијашко-планинарском дому „Копаоник“ на Копаонику могу користити само чланови Друштва, Планинарског, Скијашког и Оријентиринг савеза Србије.
 • Чланство се доказује чланском картицом Друштва или савеза и доказом о плаћеној чланарини за текућу годину. У току боравка у СПД-у, чланови морају имати код себе важећу чланску картицу. Ако, за време боравка у СПД-у, члан нема своју чланску картицу код себе, мора се поново учланити.
 • У Скијашко-планинарском дому „Копаоник“ на Копаонику примењују се прописане мере безбедности и заштите здравља корисника.
 • За децу старију од 7 година примењују се цене наведене у табели.
 • У цене није урачуната цена уласка у Национални парк, а наплаћује се на рампама и по ценама које је прописао ЈП "Национални парк Копаоник”.
 1. На захтев чланова смене, домаћин (вођа) смене може организовати заједнички превоз.
 1. Скијашка секција Друштва, на захтев чланова смене може организовати обуку у скијању, по цени од 8.500,00 динара, по учеснику за 6 (шест) дана обуке. Обука траје 3 часа дневно, а организује се за најмање 7 (седам) полазника.
 1. У цену аранжмана није урачуната боравишна такса која по дану боравка износи:

    Цена

     Деца до   7 година

    Деца од 7 до 15   година

   Старији од   15 година

          Не плаћају

           60,00   динара

          120,00 динара

 1. За дете:
  • до 3 године старости, ако спава у лежају са родитељом, не наплаћује се смештај,
  • до 3 године старости, ако кристи засебан лежај, наплаћује се 70% од редовне цене смештаја у тој соби,
  • преко 3 године старости наплаћује се засебан лежај и за исти се наплаћује пуна цену смештаја у тој соби.
 1. Исхрана је организована ангажовањем закупца дела дома на Копаонику.

У зимском периоду обавезна је целодневна исхрана, коју чине доручак, ручак и ужина. Време обедовања, начин и време издавања ужине, са закупцем, регулише домаћин смене.

 1. Ценовник исхране у зимском периоду:

       Оброци

     Цена свих оброка

     Доручак

          Ручак

    Ужина

   Цена (у еврима)

                 15,0

            6,0

            6,0

      3 ,0

 1. За децу до навршене 3 године старости, храну, са закупцем, регулишу родитељи или пратилац. Наплата хране за децу старости од навршене 3. до навршене 7. године врши се у износу 50% од цена прописаних у овој тачки.
 1. Резервација и начин плаћања:

   -   Резервација подразумева уплату аконтације, најмање, у износу 25% од укупне цене аранжмана (смештај и храна).

 • Плаћање се може вршити у више рата. Целокупан новчани износ аранжмана мора бити уплаћен Друштву до поласка на Копаоник.
 • Уплатом целокупног износа смештаја за седмодневни боравак у СПД-у, најмање 30 дана пре почетка смене, остварује се попуст од 10%.
 • При отказивању резервације Друштво, од уплаћеног износа за резервацију, задржава законом предвиђени износ средстава.
 1. У случају већих поремећаја цена на тржишту Друштво задржава право корекције цена.
 1. Корисник услуга СПД-а у зимском периоду, у писаној форми, даје сагласност којом прихвата примену прописаних мера ради безбедности и заштите здравља корисника СПД-а. За малолетна лица сагласност даје родитељ или пратилац а за ученике лице које је ученике довело у СПД.
 1. Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се у наведеној зимској сезони или до опозива.

                                                                                                                                                             Председник Друштва:

                                                                                                                                                               Миодраг Вујановић

        

ОДЛУКА О ЦЕНИ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ У СПД''КОПАОНИК'' ЗА ЛЕТЊУ СЕЗОНУ 2023. ГОДИНЕ   

Број:                од   01.03.2023. године

На основу члана 42. Статута Планинарско-скијашког друштва „Копаоник“ Београд ( у даљем тексту Друштво), у циљу одређивања цена смештаја у дому на Копаонику у току летње сезоне 2022/2023 године, Управни одбор Друштва на 23. редовној седници одржаној 01.03. 2023. године, д о н о с и:

О Д Л У К У

Цена смештаја и исхране:

1. Цена смештаја:

400,00 динара - лежај у мање креветним собама са купатилом и клозетом

375,00 динара - лежај у соби број 6. ( шестокреветна соба са купатилом и клозетом)

330,00 динара - лежај у више креветним собама (собе 9. и 10. са спратним купатилом и клозетом)

280,00 динара - помоћни лежај ( горњи кревети у соби 10.)

Корисници уз смештај плаћају боравишну таксу по цени коју одређује надлежни  орган СО Рашка.

2. Цена исхране

Појединачна цена исхране у дому, за групу од минимум 10 лица, износи:

1.100,00 динара (450,00 динара доручак и 650,00 динара ручак).

За групе веће од 10 лица могућ је договор да исхрана буде по моделу „шведски сто“ за доручак, и износи:

1.200,00 динара (550,00 динара доручак по моделу услуге „шведски сто“ и 650,00 динара ручак) .

 

                                                                                                                                         Председник Друштва:

                                                                                                                                           Миодраг Вујановић