Оријентиринг новости

Претрага сајта

Оглашене акције су намењене само за чланове ПСД Копаоник као и за чланове:

  • Планинарског Савеза Србије,
  • Планинарског Савеза Београда,
  • Оријентиринг Савеза Србије,
  • Оријентиринг Савеза Београда

 

ZATVORI

На основу Чл. 10 тачка 6,  ЗОС-а Р Србије, родитељи/старатељи малолетних спортиста такмичара, СУ У ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВЕ САГЛАСНОСТ  да њихова деца учествују у такмичарско-тренажном процесу

/ПРИЛОГ ОБРАСЦА ЗА САГЛАСНОСТ/

Сагласност доставити Милици Јовановић у три примерка у циљу протоколарног завођења у Деловодник клуба

 

На основу чл 28 и 32 Закона о здравственој заштити РС бр107//05  и чл 17 и 18 ЗОС-а и чл 13, 19 и 20  Правилника о утврђивању здравствене способности  за обављање соиртских активности и учествовања на спортским такмичењима

РЕГИСТРОВАНИ СПОРТИСТА ТАКМИЧАР  ЈЕ ДУЖАН ДА ОБАВЉА СВАКИХ 6 МЕСЕЦИ СПОРТСКИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД.

 

По две фотокопије лекаског прегледа КОЈИ НИЈЕ СТАРИЈИ ОД 6 МЕСЕЦИ доставити Милици Јовановић у циљу протоколарног завођења у Деловодник клуба.